Samenleven op Campus Diakonos

Graag neem ik u mee in het dagelijkse leven van de studenten, docenten en medewerkers op de campus van STT Diakonos.

In een serie artikelen probeer ik wat meer achtergrondinformatie te geven over wat het betekent om als Christelijke minderheid te leven, te studeren en te werken in het grootste moslimland ter wereld.

Indonesië, een land in Azië, met ruim 269 miljoen inwoners. Qua inwonertal staat het na China, India en de VS op de vierde plaats van de wereld. De overgrote meerderheid van de burgers is Moslim (85%). De Christelijke bevolking bestaat uit een kleine 33 miljoen mensen (12%).

Het eiland Java is het belangrijkste en dichtstbevolkte eiland van Indonesië. Hier wonen op een oppervlakte van 3 keer Nederland, 145 miljoen mensen. Dat is ruim 8 x de bevolking van Nederland (1121 inwoners per vierkante kilometer, in Nederland 416 inwoners per km2). Er zijn meerdere hele grote en dichtbevolkte steden, met veel sloppenwijken. Vanwege deze trek naar de grote steden zijn er relatief gezien veel minder inwoners op het vaak arme platteland.

De theologische hogeschool Diakonos is te vinden op Midden Java. Desa (is dorp) Pajerukan, Kalibagor, Regio Banyumas. De studenten komen uit de diverse regio's van Indonesië, vaak komen ze uit afgelegen en arme eilanden van de Indonesische archipel. Maar hierover later meer....

STT-Diakonos-1-overlay
Diakonos-studeren-tijdens-Corona-20200901

Tot zover eerst even wat algemene informatie over Indonesië en Diakonos. Nu wil ik u kort enkele huidige studenten en een voormalig student (nu staflid) voorstellen:

 

Solina Bu'ololo, een studente afkomstig van Nias een eiland in het noordwesten van Sumatra. Solina komt uit een gezin met 5 kinderen, 3 meisjes en 2 jongens. Sinds 2015 woont zij vanwege de schoolopleiding niet meer thuis. Zij is erg dankbaar dat zij hoger onderwijs mag en kan volgen aan STT Diakonos. Solina hoopt later als onderwijzeres haar gaven te gebruiken om haar regio op Nias verder te ontwikkelen.

Ongky Alexander M. Ara, een student afkomstig van Sumba, een eiland behorende bij de kleine Sunda-eilanden, richting Australië. Hij komt net als de meeste studenten uit een eenvoudig gezin. Hij is het derde kind uit een gezin van vier kinderen. Zijn oudste broer is jong gestorven. Het gezin verbouwt zoete aardappelen, mais en rijst. De producten zijn voor eigen gebruik, omdat ze te ver van een grote stad af wonen om de producten daar te kunnen verkopen. Ongky kan als enigste uit het gezin verder studeren. Hij is ervan overtuigd dat God hem en zijn familie zal zegenen en in hun behoeften zal blijven voorzien. Daarom heeft hij voor de studie theologie aan de STT Diakonos gekozen om later hopelijk als predikant onze Here Jezus Christus te mogen dienen.

Ingri Wati Taseseb, zij studeert net als Solina voor onderwijzeres. Ingri komt van het eiland Timor, dit valt net als Sumba ook onder de kleine Sunda-eilanden. Timor ligt boven Australië. Zij is het jongste kind uit een eenvoudig gezin met 7 kinderen. Sinds haar 12de jaar woonde zij vanwege haar schoolopleiding in het Eben Ezer weeshuis in Batu Malang op Oost-Java. Daar is zij geïnspireerd om als lerares God te dienen. Na haar afstuderen aan STT Diakonos hoopt Ingri als onderwijzeres in haar eigen Soe-regio op Timor te gaan werken. Er is daar nog steeds een groot tekort aan onderwijzers.

Yuliana Rembu, net als Ongky studeert zij ook theologie. Yuliana is afkomstig uit de Tana Toraja-regio op Sulawesi (richting de Filipijnen). Zij is de jongste dochter uit een gezin met 7 kinderen.
Na enkele maanden thuis te hebben gezeten, voelde zij zich na een gesprek met afgestudeerden van STT Diakonos door God aangesproken om verder te studeren aan de theologische hogeschool Diakonos. Yuliana wil na haar afstuderen graag de Here God dienen in haar eigen regio op Sulawesi. Om daar als predikant de mensen te onderwijzen in de bijbel en om de locale kerk te ondersteunen.

Yohanes Eko Abdi Saputro, is afkomstig uit Jambi provincie op Sumatra. Hij is in 2017 afgestudeerd aan STT Diakonos. Eko is een zoon van Javaanse ouders, die vanwege de toenmalige transmigratiepolitiek uit Demak (vlakbij Semarang op midden-Java) verhuisden naar Sumatra. Eko komt uit een gezin van twee jongens. Sinds september 2018 werkt hij als staflid bij Diakonos. Waar hij verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken op de campus.

Hij is daarnaast tevens als parttime predikant/evangelist werkzaam bij een kleine startende Baptistenkerk in de Buntu-regio (op ongeveer 17 km afstand zuidelijk van de school gelegen).

 

Tot zover deze eerste aflevering in de reeks. Later volgt meer over de studenten, docenten, stafleden, de dagelijks routines en activiteiten…...