Nieuwsbrief november 2019

Beste vrienden van Pikulan
Het jaar 2019 loopt naar de laatste maand en dan bent u gewend om een nieuwsbrief van Pikulan te ontvangen. Dit jaar bestaat Pikulan 35 jaar, toch wel iets om even bij stil te staan. Wat Geert Folkerts 35 jaar geleden begon, is uitgegroeid tot een stichting waarbij hier in en rond Surhuisterveen 90 mensen actief bezig zijn. Een geweldige ontwikkeling. Wij ervaren het als een rijke zegen dat we dit zo met elkaar mogen doen.

Als je ziet wat dát voor onze broeders en zusters (en vooral voor de kinderen) in Indonesië betekent! Zij leven vaak onder hele moeilijke omstandigheden (beter gezegd: overleven). Met behulp van Pikulan kunnen ongeveer 800 kinderen naar school, waardoor ze een betere toekomst kunnen opbouwen en meer kans hebben om werk te vinden. Naast de kinderen, wordt ook aan ouderen hulp geboden. Scholen worden geholpen, en diverse medische projecten worden ondersteund. Verder werken we nog samen met een 5-tal andere stichtingen die in Indonesië actief zijn.
De promotors onderhouden de contacten met de projecten en met de adoptiekinderen en in Nederland met de adoptieouders. Ook
zijn hele mooie contacten ontstaan tussen promotors, projectmanagers en adoptiekinderen.

Verder in deze nieuwsbrief:

  • Hoe Ismi naar Pikulan en Nederland kijkt
  • Dien elkaar in Liefde
  • Eben Haezer
  • Tiga Toedjoeh R.I.