Schooltassen voor jeugd in Batu

In de maand April heeft de school “It Bynt” uit Sumar geld bij elkaar verzameld voor de kinderen uit Batu Indonesië, één van de projecten van de stichting Pikulan waar Elzerd en Grietje Zijlstra  uit Damwald de promotors van zijn.  Daar is eerder al verslag van gedaan. Nu vandaag op zaterdag 3 augustus mochten de kinderen in Batu een rugtas met  toebehoren in ontvangst nemen. Verder schrijft mevrouw Theedens:

Er zijn vandaag veel schooltassen die  uitgedeeld zijn. Er zijn een paar kinderen die ze nog niet hebben ontvangen omdat ze activiteiten op hun dagelijkse school  volgen in verband met de a.s feestdagen voor de Bevrijdingsdag van Indonesië.

 

We hopen dat de kinderen  in Sumar tevreden zijn met deze foto's. Namens de kinderen in Batu en ook het  bestuur wil ik nogmaals iedereen  hartelijk bedanken voor al hun liefde, moeite en samenwerking.

Moge God al de kinderen en leerkrachten in Sumar zegenen.

Stichting Pikulan,

De promotors van Batu