Geslaagde kinderen in Batu 2019

Totaal 17 kinderen geslaagd dit seizoen. Kinderen die dank zij de ondersteuning een goede bodem in hun leven mee hebben gekregen. Zij hebben nu een baan of gaan doorstuderen.

Adoptieouders bedankt dat jullie er mede voor gezorgd hebben dat dit mogelijk werd. Medewerkers van de kringloopwinkel ook jullie hebben hierop je stempel gezet door de uren die jullie allemaal bezig zijn in de winkel. Ook verder iedereen bedankt, die op  wat voor manier een bijdrage heeft geleverd. Ook dank aan alle medewerkers in Batu. Bovenal mogen wij onze God en Vader danken dat hij nog steeds ons project op Java zegent.

De promotors van Batu

Geslaagd 2019 collage