Nieuwsbrief mei 2016

trainingspakken voor indonesie

Van de voorzitter...

Stichting Pikulan wil geïnspireerd en in gehoorzaamheid aan de Bijbel en in een goed overleg met betrokkenen daadwerkelijk mee ijveren voor het instand houden en zo mogelijk uitbreiden van een negental adoptie- en donatieprojecten in Indonesië.

Het jaar 2016 is volop in beweging. Er gebeurt van alles om ons heen. Europa zit midden in een vluchtelingen crisis. De beelden op de tv kunnen ons soms beangstigen. Al die mensen die op de vlucht zijn voor het geweld van de oorlog. Zij komen uit verwoeste steden en dorpen. Veel christenen vluchten weg voor de IS. En wat te denken van al die terreuraanslagen binnen en buiten Europa. We zien die beelden voorbij komen.

Maar laten wij niet vergeten dat we als christen een toekomst hebben. Met het geloof en vertrouwen kunnen wij de toekomst tegemoet zien.

In Indonesië heeft alles wat er in de wereld gebeurt, ook de nodige impact. Indonesië is het grootste moslimland ter wereld. Al lijkt het relatief nog rustig, er gebeurt ook van alles. Ook in Jakarta zijn  aanslagen geweest en laten sommige moslimgroepen steeds vaker van zich horen.

De extreem lage olieprijzen hebben het land zwaar  getroffen, evenals de lage grondstof prijzen. Kon het land voorheen olie uitvoeren, nu moet het olie invoeren en wordt er niets meer verdiend.

Het klimaat is dit jaar extreem. Een grote droogte, veroorzaakt door El Nino, maakt dat de prijs van rijst erg hoog is. Hierdoor is het percentage van mensen dat ver onder de armoede grens leeft, gestegen naar 25%.

Verder in deze nieuwsbrief:

  • Namaste, Sjakitarius en Halin
  • Pilotproject Kanisius
  • Trainingspakken voor Indonesië