Bedankbrief van adoptiekind Dewi uit Baturetno

Een bedankbrief, in het Engels, aan alle donateurs en sponsoren van Pikulan. Dewi bedankt hierin uitvoerig voor de bijdrage aan haar middelbare schoolopleiding.

Haar ouders hebben de eerste 3 jaar van haar vervolgopleiding betaald (de zogenaamde SMP in Indonesië).

Hierna is het schoolgeld voor de bovenbouw (SMA in Indonesië) betaald door Pikulan. Voor deze 3 jarige schoolopleiding is Dewi verhuisd naar het internaat bij de kliniek in Baturetno.

 

Dewi zou graag verder studeren, maar haar aanmelding bij een algemene/nationale campus (universitair of hoger onderwijs) is afgewezen. Zij probeert nog of ze zich kan plaatsen voor een private-instelling. Dewi is dan aangewezen op een studiebeurs. Wanneer zij hiervoor niet in aanmerking komt, dan zal zij moeten proberen werk te gaan zoeken.

In 2019 heb ik 3 meisjes ontmoet die daar toen in het internaat bij de kliniek bij de zusters woonden. Dewi was een van deze meisjes (zie onderstaande foto).

05-144-Dewi-Maria-en-Gisel-20190911