Nieuwsbrief mei 2021 (nu incl. English version)

De afgelopen periode was de wereld nog in de greep van corona wat beperkingen opleverde in het bestuurswerk. Dankzij het gebruik van digitale vergadervormen waren we in staat om contact met elkaar te onderhouden. Ook de winkel was voor een groot gedeelte gesloten, wat betekende geen inkomsten. Dankzij spontane inzet werd de mogelijkheid van verkoop op afspraak uitgevonden.

Promotors starten spontaan een actie om adoptieouders te werven en zeker niet zonder succes. Echt complimenten voor beide initiatieven. Veranderingen in het normale patroon en de angst voor het virus maakten het werk lastig. Als we dit vergelijken met de situatie in Indonesië dan mogen we ook dankbaar zijn voor alles wat hier veel beter is.

De berichten uit Indonesië die via de contactpersonen binnen komen zijn ronduit zorgelijk. Werkloosheid en armoede is er op grote schaal. Inkomsten vervallen door corona.

Verder in deze nieuwsbrief

  • Overstroming in Semarang
  • Moeder Theedens schrijft....
  • Bericht vanuit Batulelling Sulawesi
  • Actie voor meer sponsorouders