Corona-hulp projecten

Corona-hulp verstrekt in de maand november, in en rondom de projecten van Pikulan in Indonesië.

Enkele foto's en video's van een aantal projecten.

Foto's van project lepradorp Batulelling, Tanah Toraja, Sulawesi:

Corona-hulp-Sul-02-20201123
Corona-hulp-Sul-20201123
Corona-hulp-Sul-01-20201123

Project TBD, Batu:

Corona-hulp-Batu-02-20201123
Corona-hulp-Batu-01-20201123
Corona-hulp-Batu-03-20201123

Project Talang Kasih Banyumas, Purwokerto

Corona-hulp-TKB-SDKlampok-20201119
Corona-aid-TKB-Shafirea-20201119