Verslag presentatie Pikulan startzondag Oudwoude-Westergeest

Op de startzondag van 24 september 2017 in de kerk van Oudwoude mocht onze stichting een presentatie verzorgen.

De protestantse gemeente Oudwoude-Westergeest heeft voor haar diaconaal project de kraamkliniek BKIA als bestemming uitgekozen. De letters BKIA staan voor “Balai Kesehatan Ibu Anak”, dit is Indonesisch voor “een goede plaats voor moeder en kind”.

De promotor van dit project, Harry Folkerts, heeft in deze bijzondere kerkdienst een korte presentatie over het werk van Pikulan in Indonesië mogen verzorgen.

Naast een inleidend algemeen overzicht van de diverse projecten in Indonesië, is Harry daarna in het bijzonder ingegaan op het project in Baturetno. Deze plaats bevindt zich op Midden-Java, ongeveer 70 km ten zuiden van Solo. Het is een arm plattelandsgebied.

Inmiddels is de vroegere kraamkliniek uitgegroeid tot een algemene eerste hulppost met de naam “Klinik Pratama Inap Pancasila”.

Daardoor kan men nu direct eerste hulp-verlening bieden op diverse terreinen van zorg. De vaste arts bepaalt vervolgens wanneer mensen doorverwezen worden naar een groter ziekenhuis bijvoorbeeld in de stad Solo.

Omdat de kliniek flink gegroeid is, is de stroomvoorziening een probleem geworden. Er zal daarom op korte termijn een zwaardere aansluiting aangelegd moeten worden.

De opbrengsten, van de diverse acties binnen het diaconale project van de protestantse gemeente Oudwoude-Westergeest, zullen gebruikt worden voor het laten uitvoeren van deze zwaardere electriciteits-aansluiting.

Iedere zes maanden geeft zuster Genoveva door hoe de ontvangen financiële bijdrage door haar is besteed. Zij wil hierbij graag alvast iedereen hartelijk bedanken voor hun giften, zodat zij en haar collega's alle activiteiten in en rondom de kliniek van Baturetno kunnen uitvoeren.