Ondersteuning voor ouders, project Batu

Via deze route willen wij u vragen om een gift voor de ouders van de adoptiekinderen in ons project.

Door de corona hebben vele ouders hun baan verloren en staan met de rug tegen de muur. Ze hebben geen inkomen meer. Nu is onze stichting in Batu bezig om ouders een financiële injectie te geven zodat ze zelf weer voor hun inkomen kunnen zorgen. Het document (pdf-bestand) te bekijken via de onderstaande knop, laat verschillende pagina's zien hoe ouders nu bezig zijn om weer hun eigen brood te verdienen maar daar is dus wel geld voor nodig.
Daarom willen wij ook u vragen hieraan mee te werken.

Elzerd en Grietje Zijlstra (promotors project Batu)