Voorbereiden bouw keuken en taluds Diakonos

Nu de hevigste regenval weer achter de rug is, kan er begonnen worden met de bouw van de taluds. Zodat tijdens de volgende regenperiode niet weer overal modderstromen en -stroompjes gaan ontstaan.

Talud-3-20200306
Talud-4-20200306
Talud-6-20200306
Talud-1-20200306
Talud-2-20200306

Om de bouw van de nieuwe keuken en eetzaal mogelijk te maken moet eerst de oude keuken verplaatst worden. Dit gaat met man en macht. Zie de video's