Nu de hevigste regenval weer achter de rug is, kan er begonnen worden met de bouw van de taluds. Zodat tijdens de volgende regenperiode niet weer overal modderstromen en -stroompjes gaan ontstaan.

Talud-3-20200306
Talud-4-20200306
Talud-6-20200306
Talud-1-20200306
Talud-2-20200306

Om de bouw van de nieuwe keuken en eetzaal mogelijk te maken moet eerst de oude keuken verplaatst worden. Dit gaat met man en macht. Zie de video's