Project Usaha Mulia

Stichtinusuha mulia muziek makeng Usaha Mulia (Nobele Inspanning) is ontstaan in 1963 na de catastrofale uitbarsting van de vulkaan Gunung Agung op Bali, die ruim 1900 mensen het leven kostte. Veel kinderen werden wees en waren tot zwerven gedwongen. Het echtpaar Pilorobo trok zich in Den Pasar het lot aan van deze weeskinderen.
Ook in latere jaren bleef dit echtpaar zich inzetten voor nieuwe generaties weeskinderen. Aanvankelijk gebeurde dit met gebruik van eigen financiële middelen en kleinschalige lokale steun. Stichting Pikulan kwam Usaha Mulia te hulp toen de financiële middelen waren uitgeput.

Financiële adoptie

Usaha Mulia houdt zich tegenwoordig bezig met het begeleiden van kinderen waarvan de ouders/verzorgers, door werkloosheid of andere problemen, niet in staat zijn om het schoolgeld te betalen. Na screening worden deze kinderen voor financiële adoptie voorgedragen aan Stichting Pikulan.

Op dit moment wordt via Stichting Pikulan het schoolgeld betaald van 20-30 kinderen. Indien nodig wordt door Usaha Mulia een financiële bijdrage geleverd aan de aanschaf van schooluniformen, eventuele reiskosten en medische kosten.

Naschoolse opvang

Usaha Mulia organiseert ook naschoolse opvang. De kinderen krijgen daar o.a. een zang- en een muziekopleiding (kolintang/anklung), godsdienstonderwijs en naai- en kookles.

Ontmoet de mensen...

Toekomst

Diverse initiatieven zijn ontplooid om Usaha Mulia minder afhankelijk te maken van Pikulan-giften, zoals orchideeënkweek en -verkoop en kamerverhuur.

In 2017 vindt een herijking plaats van de activiteiten. Tevens wordt mogelijke samenwerking onderzocht met een stichting die zich inzet voor onderwijs en werkgelegenheid voor kinderen/jongeren met een verstandelijke beperking.

Promotors van Usaha Mulia

Hinke de Vries

E:arno.hinke@ziggo.nl

pixabay-background-1757721_1920