Project Triwindu

Jaren geleden werd beweerd, dat door de extra vulkanische omgeving van Solo, het percentage van zwakke en minder begaafde kinderen hoog was in dit gebied. Daarom werd aan de christelijke scholengemeenschap Triwindu ook een school voor speciaal onderwijs verbonden.

Tegenwoordig gaan ook veel kinderen naar deze school, die wel goed mee kunnen komen. De school voldoet echter niet meer aan alle vereisten.

Lydia heeft de leiding over dit project. Zij zal de komende maanden proberen de adoptiekinderen op andere scholen in Solo een plek te geven. Deze scholen hebben veelal een betere onderwijskwaliteit en ook daar besteed men extra aandacht aan kinderen met een leerachterstand.

Pikulan sponsort ruim twintig kinderen in dit project. Bijna alle kinderen hebben ook een persoonlijke sponsorouder.

Ontmoet de mensen...

Promotor van Triwindu

Nettie Ramos
Claerkamp 7
9205 CG Drachten

T: (0512) 51 44 54
E: nettieramos@hotmail.com

bali