Project Triwindu

Solo is een stad op midden Java waar het project Triwindu is gesitueerd. Dit gebied is vulkanisch en daardoor vermoedt men dat het percentage van zwakke en minder begaafde kinderen hoog is.

Bij de start van dit project heeft Pikulan een school voor speciaal onderwijs ondersteund om deze kinderen ook een goede start te geven voor een toekomst.

Deze school wordt door ontwikkelingen niet meer door Pikulan volledig ondersteund. De kinderen in het project gaan veelal nu naar het reguliere onderwijs en ontvangen extra ondersteuning door de naschoolse opvang die wij samen met de projectmanager, mevr. Dr. Lidya Lauw hebben opgericht. Binnen deze opvang maakt men geen onderscheid naar afkomst en religie.

In dit project Triwindu ondersteunen wij 36 kinderen die in arme omstandigheden leven.

Activiteiten

Lidya was voormalig directeur van de school voor speciaal onderwijs en is met pensioen. Door haar kennis en vakbekwaamheid heeft zij de leiding over de naschoolse opvang. Onze stichting ondersteunt dit financieel zodat dit kan voort bestaan.

Financiële adoptie

20 kinderen hebben al een financieel adoptie ouder gevonden. De overige 16 kinderen worden nu nog door Pikulan financieel ondersteund. Voor deze 16 kinderen zijn wij nog op zoek naar financieel adoptie ouders. Wat zou het mooi zijn dat deze kinderen een brief ontvangen van iemand die persoonlijk met hen meeleeft. Deze kinderen leven in kansarme gezinnen waar weinig geld is voor voeding, kleding en naar school gaan.

Lidya kent deze situaties en draagt de kinderen voor. Regelmatig heeft zij contact met de gezinnen en deelt, via de promotor, de correspondentie met de financieel adoptie ouder. Door deze manier van werken zijn de lijnen kort en komt alles ten goede aan de kinderen zodat zij een goede toekomst tegemoet kunnen gaan.

Triwindu betekent letterlijk vertaald : Drie keer. Dat zijn ook de drie pijlers van Pikulan waarop wij hulp verlenen:

  • Gezondheid
  • Educatie
  • Economische vooruitgang

Ontmoet de mensen...

Promotor van Triwindu

Kees de Wit.

E: Kees de Wit, Triwindu

Foto Kees