Project Talang Kasih Banyumas

adoptiekinderenHet belangrijkste doel is het zorgen voor een goede opleiding van kinderen uit arme gezinnen. Door middel van financiële adoptie kunnen de kinderen de lagere en middelbare school doorlopen, zodat zij een betere toekomst krijgen. De adoptiekinderen komen uit zowel christelijke als moslimgezinnen. De naam “Talang Kasih” is Indonesisch en betekent vertaald “goot van liefde”. Via deze route kunnen wij vanuit Nederland daadwerkelijk Gods liefde doorgeven. Martha Sumarti is onze contactpersoon in Purwokerto.

Adoptie

Pikulan ondersteunt al vele jaren het onderwijs van arme kinderen in de regio Banyumas. Inmiddels worden 4 kinderen op de middelbare school ondersteund. Verder worden kinderen op enkele christelijke lagere scholen gesponsord. SDK Klampok (17 kinderen), SDK Bina Harapan (15 kinderen) en SD Kristen 2 Purwokerto (10 kinderen). De hulp wordt gegeven ongeacht de religie van de ouders en kinderen (kinderen kunnen bijvoorbeeld moslim, christen of hindoe zijn)

Via Sri Udiningsih in Purbalingga worden daarnaast nog 4 middelbare schoolkinderen gesponsord via een bijdrage van de familie Dijkstra-Kremer. Professor Kremer uit Groningen (inmiddels overleden) heeft lange tijd in het ziekenhuis van Purbalingga gewerkt.

Binnen het project Talang Kasih Banyumas worden in totaal ongeveer 45 adoptiekinderen ondersteund.

Ontmoet de mensen...

Promotor van Talang Kasih Banyumas

Sjouke van der Meulen

E: svdm@live.com

promotor talang kasih banyumas