Project Talang Kasih Banyumas

adoptiekinderenDe studenten van STT Diakonos komen voor een groot deel uit de nabije regio en andere delen van Java, maar ze komen ook uit afgelegen arme regio’s zoals Nias (bij Sumatra), Sulawesi, Sumba, Flores, Alor en Timor. De school zelf sponsort waar mogelijk, studenten uit de zeer arme regio’s voor wat betreft reiskosten, studiekosten en levensonderhoud. Wanneer deze studenten na hun afstuderen weer naar hun eigen regio’s en eilanden vertrekken kunnen ze daar het lokale (christelijke) onderwijs op een hoger niveau brengen. Naast theologie, leren ze een vak om in eigen levensonderhoud te kunnen voorzien.

Steun van Pikulan

Pikulan ondersteunt deze school al enkele jaren. O.a. met financiën om de grond voor een eigen campus aan te schaffen. Ook sponsoren wij een aantal arme studenten.

Pikulanreis 2016

Tijdens de Pikulanreis van 2016 heeft de groep de nieuwe locatie mogen bezoeken. Diakonos heeft nu een heus eigen onderkomen. Het hoofdgebouw is degelijk gebouwd en nagenoeg gereed. Echter de studentenhuisvesting is nog ver ondermaats. Voor veel dingen zijn helaas te weinig financiële middelen beschikbaar. De twee gebouwen voor de interne studenten zijn daarom noodgedwongen snel en zeer simpel gebouwd. Deze beide daken zijn van gras/riet en zijn bij zware regenval niet waterdicht. Dat is niet fijn voor het leef- en studie klimaat van de studenten.

Zowel de leiding, de leerkrachten alsmede de studenten verdienen onze steun.

Ontmoet de mensen...

Promotor van Talang Kasih Banyumas

Sjouke van der Meulen
Boskwei 18A
9299 HT Zwagerbosch
T:  (0511) 44 34 18
E: svdm@live.com

promotor talang kasih banyumas