Schoolgeldproject, Boen, Bandungan

Sinds 2016 ondersteunt Pikulan een aantal scholen waar de ouders van kinderen niet in staat zijn om het gehele schoolgeld te betalen. Deze scholen bevinden zich grotendeels op midden Java, in de omgeving van de plaatsen Wonogiri, Klaten , Ambarawa en Semarang. Ook is er een school in Cilincing, een arme wijk in het noorden van de hoofdstad Jakarta.

Het ingestelde team, onder leiding van Ismi Purwati, heeft rechtstreeks samenwerking met de leiding van de scholen. Dit vergemakkelijkt de communicatie. Het verschil met de andere projecten van Pikulan is dat er geen adoptie ouders zijn verbonden met de kinderen. Het screeningsteam heeft weinig contact met de ouders, dat gebeurt door de schoolleiding. Het benodigde bedrag per kind is verschillend. Dit hangt af van het benodigde schoolgeld en de bijdrage die de ouders zelf kunnen leveren. De benodigde aanvulling wordt bepaald door de screeners.

Zolang wij de mooie opbrengsten behouden vanuit de kringloopwinkel Pikulan, kunnen wij deze schoolgeldprojecten blijven ondersteunen. Natuurlijk zijn ook andere losse giften hiervoor van harte welkom. Deze projecten bieden vele kinderen kans op (goed) onderwijs.

Boenproject Bandugan

Onlangs is de naam van dit project gewijzigd van Kasihi Bandungan naar Boenproject. Dit ter nagedachtenis aan oma Boenjamin, de pionier, die dit project al in 1979 is gestart, samen met familie en vrienden. Voor enkele vrienden van Pikulan is zij geen onbekende. Oma Boenjamin stierf eind 2020 op 100 jarige leeftijd. Toen zij 85 jaar was, heeft ze de taken overgedragen aan Ismi. Sinds 2016 is het project geïntegreerd met Pikulan, waardoor Pikulan meer hulp kan bieden. De hulp bestaat zowel uit opleidingsgeld als het uitdelen van voedselpakketten aan de allerarmsten.

In de omgeving van Ambarawa en Semarang worden kinderen van 3 scholen geholpen:

  •  Lentera school. Van de 400 leerlingen ontvangen in 2021 53 kinderen een aanvulling). De school ontvangt ook van een lokale sponsor hulp
  • SMK Masehi Ambarawa. Dit is een middelbare beroepsopleiding. Van de 130 leerlingen, ontvangen 32 een aanvulling.
  • Dria Adi school Semarang. Dit is een christelijke school speciaal voor blinden. Oma Boenjamin heeft deze school opgericht. Van de 10 leerlingen, worden 7 ondersteund. Vanwege het kleine aantal leerlingen, is de benodigde aanvulling hoger dan de andere scholen. De inwonende leerlingen krijgen niet alleen een theoretische opleiding, maar leren ook zelfstandigheid.

Ontmoet de mensen …

Informatie schoolgeldprojecten via secretariaat Pikulan

Secretariaat Pikulan

Nico en Antje Smits

e-mail: secretariaat@pikulan.nl