Project Baturetno - Klinik Pratama Pancasila Rawat Inap

In 1986 is de Stichting Pikulan voor het eerst in contact gekomen met project Baturetno. Na de 1e kennismaking is er in de loop van de jaren een heel goed contact opgebouwd.

De leiding en tevens contactpersoon is nu sinds 01-01-2022 in handen van zuster Paulien.

 

Adoptie

In de begin jaren waren er jaarlijks ongeveer 25 adoptie kinderen nu zijn het er inmiddels 87.

Voordat kinderen in aanmerking komen voor adoptie is er een uitgebreide screening.

Zuster Paulien onderhoud de onderlinge contacten tussen de adoptie kinderen en adoptie ouders. Ook is er jaarlijks twee keer een briefwisseling tussen adoptie kind en adoptie ouder.

 

Kliniek

Zuster Paulien werkt vanuit de kraamkliniek BKIA (Balai Kesehatan Ibu Anak/Goede Plaats voor Moeder en Kind) door toename van meer vragen op het gebied van medische zorg is deze nu inmiddels uitgebreid tot een meer algemene 1e medische hulppost met de naam Klinik Pratama Pancasila Rawat Inap Baturetno, zodat men nu beter direct 1e medische hulp kan bieden op de diverse terreinen van medische zorg. De vaste arts kan bepalen wanneer mensen door verwezen moeten worden naar een groter ziekenhuis in de stad. Door een grote donatie beschikt men en nu ook over een eigen ambulance.

De problemen in deze omgeving in het zuiden van Midden Java komen feitelijk door de slechte bodem gesteldheid, en sterk wisselend klimaat. Met verschillende giften en bijdrage van de Stichting Pikulan heeft men waterpompen met groter vermogen aan kunnen schaffen. Op een van de reizen van de Stichting Pikulan is een deskundige op landbouw gebied uit Nederland mee geweest. Dit heeft geresulteerd in een nieuw landbouw project onder leiding van Prapto welke in behoefte voorziet en ook mensen in het werk heeft.

De Stichting Pikulan geeft ook jaarlijks een vaste bijdrage voor aanschaf van medicijnen en voedselpakketten voor mensen welke dit niet zelf kunnen betalen. In overleg met zuster Paulien wordt bepaald welke mensen hiervoor in aanmerking komen. Deze groep mensen wordt steeds groter ook mede veroorzaakt door het Corona virus. Tevens geeft men ook voorlichting op het gebied van ouderen zorg. Periodiek kan de bevolking ook gratis medisch advies inwinnen wanneer men bepaalde klachten heeft.(soms komen meer dan 300 mensen per morgen naar het spreekuur) Ieder halfjaar geeft zuster Paulien een uitgebreid financieel overzicht hoe de ontvangen financiële bijdrage door haar besteed is.

Wat wil de Stichting Pikulan graag blijven doen in dit project Baturetno en wijde omgeving;

-Kinderen uit kans arme gezinnen financieel adopteren zodat zij naar school kunnen.

-Een royale bijdrage leveren voor het in stand houden van al het sociale werk.

Zuster Paulien wil een ieder dankzeggen welke deze activiteiten mogelijk maken.

Wilt u meer vrijblijvende informatie betreffende adoptie (is nog altijd hard nodig!) dan kunt U altijd contact met mij opnemen.

Harry Folkerts, Surhuisterveen (contact via e-mail - zie onder)

 

Ontmoet de mensen...

Landbouwproject

In Java is sprake van een slechte bodemgesteldheid en een sterk wisselend klimaat. Daardoor ondervindt de bevolking diverse problemen op het gebied van de landbouw. Met verschillende giften en een bijdrage van Pikulan zijn waterpompen met een groot vermogen aangeschaft.
In het reisgezelschap van de laatste Pikulanreis was een deskundige op het gebied van landbouw aanwezig. Dit heeft geresulteerd in een nieuw landbouwproject onder leiding van Prapto. Daardoor worden in dit gebied nu meloenen en Spaanse pepers geteeld.

Promotor van Pancasila

Harry Folkerts

E: henhfolkerts@live.nl

promotor baturetno