Project Pancasila

zuster met kind in baturetnoIn 1986 is Pikulan voor het eerst in contact gekomen met het project Baturetno. Na de eerste kennismaking is een goed contact opgebouwd. De leiding is nu in handen van zuster Genoveva.

Adoptie

Zuster Genoveva onderhoudt de onderlinge contacten tussen adoptiekinderen en adoptie-ouders. In de begin jaren waren er jaarlijks ongeveer 25 adoptiekinderen nu zijn het al 70 kinderen! De  adoptiekinderen schrijven zo’n twee maal per jaar een brief aan de adoptie ouders.

Kliniek

Zuster Genoveva werkte eerst vanuit de kraamkliniek BKIA (‘Balai Kesehatan Ibu Anak’) Dit betekent: goede plaats voor moeder en kind. Door de toename van vragen op het gebied van zorg is de kliniek nu uitgebreid tot een algemene eerste hulppost met de naam ‘Klinik Pratama Inap Pancasila’.
Daardoor kan men nu direct eerstehulpverlening bieden op diverse terreinen van zorg. De vaste arts bepaalt vervolgens wanneer mensen doorverwezen worden naar een groter ziekenhuis in de stad.

Pikulan geeft ook jaarlijks een vaste bijdrage voor de aanschaf van medicijnen en voedselpakketten voor mensen die dit niet zelf kunnen betalen. In overleg met zuster Genoveva wordt bepaald welke mensen hiervoor in aanmerking komen.
Ook de voorlichting op het gebied van ouderenzorg is ingericht. Periodiek kan de oudere bevolking gratis medisch advies inwinnen wanneer men bepaalde klachten heeft. Soms komen er zelfs meer dan 300 mensen in de ochtend naar het spreekuur.

Iedere zes maanden geeft zuster Genoveva door hoe de ontvangen financiële bijdrage door haar is besteed. Zij wil graag een ieder dankzeggen die deze activiteiten mogelijk maken!

Pikulan wil in de toekomst voor Baturetno en de wijde omgeving  meer kinderen uit kansarme gezinnen financieel adopteren, zodat zij naar school kunnen. Tevens blijft Pikulan een royale bijdrage leveren voor het in stand houden van al het sociale werk van zuster Genoveva.

Wilt u meer vrijblijvende informatie betreffende adoptie (dat is nog altijd nodig!) dan kunt u altijd contact met mij opnemen.

Ontmoet de mensen...

Landbouwproject

In Java is sprake van een slechte bodemgesteldheid en een sterk wisselend klimaat. Daardoor ondervindt de bevolking diverse problemen op het gebied van de landbouw. Met verschillende giften en een bijdrage van Pikulan zijn waterpompen met een groot vermogen aangeschaft.
In het reisgezelschap van de laatste Pikulanreis was een deskundige op het gebied van landbouw aanwezig. Dit heeft geresulteerd in een nieuw landbouwproject onder leiding van Prapto. Daardoor worden in dit gebied nu meloenen en Spaanse pepers geteeld.

Promotor van Pancasila

Harry Folkerts
Blauwhuisterweg 28
9231 AC Surhuisterveen

T: (06) 19 86 71 25
E: henhfolkerts@live.nl

promotor baturetno