Project Kasihi Madiun

kasihi madiunKasihi betekent : onvoorwaardelijke liefde.

Rudia is als maatschappelijk werker en evangelist werkzaam in de stad Madiun. Rudia was eens een sponsorkind van Pikulan, waardoor een jarenlang vertrouwelijk contact is ontstaan. Ze is getrouwd met predikant Daniel. Samen hebben ze een zoon Leonardo.

Verzoeningsproject

Omdat er zoveel vijandigheid is in Indonesië tussen moslims en christenen en met name in de omgeving van Madiun, is besloten een verzoeningsproject tot stand te brengen. Rudia heeft daarvoor van Pikulan een opdracht gekregen en zij wordt gecoacht door dr. Darmayanti vanuit ons project in Semarang.

In het verzoeningsproject van Rudia worden zowel christelijke als moslim kinderen in gelijke mate gesponsord. Ook in de ouderenzorg wordt geen onderscheid gemaakt tussen christenen en moslims.

Adoptie

Sinds 2010 is Rudia gestart met het financiële adoptie. Anno 2017 is het aantal kinderen gestegen van 18 naar 25. Deze worden allen via Pikulan door personen en organisaties gesteund.

Rondom kerst houden we een actie waarbij de adoptie kinderen worden betrokken. Zelf krijgen ze een cadeautje, maar zij moeten ook iets weggeven, zo wordt hun geleerd om te delen.

Microkrediet

Rudia behaalt ook positieve resultaten met microkredieten. Arme werkloze mensen krijgen een lening, waarmee zij een eigen onderneming kunnen starten. Dit kan bijvoorbeeld een warung (eethuisje) zijn. Zodra zij in eigen onderhoud kunnen voorzien, betalen ze van de winst de lening met een lage rente terug. Vanuit de opbrengsten van het microkrediet worden inmiddels 10 kinderen onderhouden.

Ouderen

In januari 2010 is men begonnen met een gezondheidsproject annex rijstproject voor ouderen. Deze mensen krijgen ook voorlichting omtrent hygiëne en omgaan met dementie. Hier is veel belangstelling voor en het enthousiasme is groot.

Rudia stuurt ons veel informatie en foto’s over wat er gaande is in haar project en geeft een goed financieel overzicht hoe het geld wordt besteed.

Ontmoet de mensen...

Promotors van Kasihi Madiun

Fokke en Tietie Zijlstra


E: fzijlstra@hotmail.com

 

promotor kasihi madiun