Project Batulelleng

In 1986 werden we geconfronteerd met de meest schrijnende leefomstandigheden in dit lepradorp. Van de 295 dorpsbewoners hadden een 80-tal de gevreesde lepraziekte. Op ons advies is toen de werkgroep “Sinar-Kasih” gevormd, die daar jaren achtereen – onder leiding van moeder Rantesalu – prachtig werk heeft verricht.

Sinds half 2009 is moeder Rantesalu gestopt met leiding geven in dit lepradorp, ze is al aardig op leeftijd. De leiding is nu in handen van Maria. Maria was één van de adoptiekinderen die via stichting Pikulan financieel is geadopteerd.

Financiële adoptie

Op dit moment worden ongeveer 45 kinderen financieel geadopteerd. Zonder de adoptie zouden veel kinderen niet naar school kunnen en later geen werk kunnen vinden. Ieder jaar opnieuw sturen we belangrijke bedragen voor verbetering van: het onderwijs, de huisvesting en de infrastructuur. Veel inwoners hebben een bedrag gekregen waarmee ze een eigen bedrijfje kunnen starten zoals een kippen- of varkensbedrijfje.

Bedrijvigheid

Van de 55 families die wonen in Batulelleng, houden 23 families varkens in bamboe hokjes. Deze bedrijven zijn erg belangrijk voor de mensen in Batulelleng. Met het houden van varkens hebben veel gezinnen een klein inkomen. De varkens krijgen jongen en de biggen worden doorverkocht. Twee gezinnen hebben een becak (fietstaxi) en 4 gezinnen hebben een becak met een motor. Hiermee kunnen ze mensen vervoeren en zo in hun eigen inkomen voorzien.

Rijstvoorziening en hygiëne

Ook betaalt Pikulan een bedrag voor de rijst. Elke maand wordt 500 kilo rijst gekocht voor de mensen in Batulelleng. Ook is de watervoorziening verbeterd, er zijn 2 waterputten aangelegd en een pomp. Dit is heel belangrijk voor de dorpshygiëne. Tijdens een voorgaande reis vonden we dat er iets miste aan de hygiëne. Huizen zijn opgeknapt en aangepast voor de leprapatiënten en nieuwe huizen zijn gebouwd. Keukens en wc’s zijn geplaatst. De mensen krijgen ook elke maand shampoo, zeep en wasmiddel.
Allemaal geweldige verbeteringen dankzij de vele donateurs en de opbrengsten van de Kringloopwinkel Pikulan.
Uw gift belangrijk, om al deze activiteiten te steunen!

Ontmoet de mensen...

Promotor van Batulelleng

Bertine Knol-van Vliet
 

T:
E: