Project Titian Bangun Diri

bijscholingIn Batu leven 200.000 gezinnen. Veel van deze gezinnen, zo’n 6500, zijn financieel niet in staat om hun kinderen naar school te sturen. Armoede is hier een groot probleem. Veel mensen zijn werkloos, of ongeschoold met alle gevolgen van dien.

Met de hulp van Pikulan kunnen kinderen uit deze gezinnen zich door hun studie voorbereiden op de toekomst. Het financiële adoptieplan geeft deze kinderen de kans om een opleiding te volgen. Daar komt ook de naam vandaan: Titian Bangun Diri betekent namelijk: langs een smalle brug komen tot een hoger plan.

Het project heeft een stevige basis en staat onder leiding van mevr. Theedens, waar wij een goede en betrouwbare relatie mee hebben.

Naschoolse opvang

In het prachtige gebouw dat eerder door Pikulan en Wilde Ganzen werd gefinancierd, worden kinderen na school opgevangen en vinden vele activiteiten plaats. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen kinderen op basis van afkomst of religie.

Aan alle kinderen worden praktische trainingen gegeven, zoals computerles en Engels. Ook bijbelonderwijs behoort tot het programma. Hiermee worden de kinderen voorbereid op een werksituatie. Recent is de bibliotheek gerenoveerd en kunnen kinderen ook hier bijscholing volgen.

De stichting onderhoudt ook relaties en samenwerking met bedrijven, zodat de geschoolde kinderen in binnen- of buitenland kans hebben op een baan.

Financiële adoptie

In dit project steunt Pikulan ruim 100 kinderen, daarnaast wordt ook de opleiding van zo’n 50 kinderen vanuit Indonesië zelf gefinancierd. Indien nodig, krijgt het gezin van het adoptiekind extra ondersteuning. De eerste prioriteit is voedsel en in sommige gevallen wordt ook medische hulp verleend.

Elke 6 weken worden de gezinnen bezocht om de gezinssituatie te beoordelen. Extra hulp blijkt altijd nodig te zijn en wij zijn blij met elke gift die het project hiervoor krijgt.

Tevens beheert het bestuur van het project een spaarbankboekje voor elk kind in het financiële adoptie progamma. Wanneer er geld over blijft, dan stort men dit op het spaarbankboekje; een kleine reservering voor hun toekomst.

De stichting verzorgt ook sociale trainingen voor de ouders van de kinderen. Gezondheidszorg, opvoedkunde en sociale ontwikkeling komen dan ter sprake. Deze bijeenkomsten worden door de adoptieouders trouw bezocht en zeer gewaardeerd.

Sommige kinderen hebben dringend hulp nodig, maar hebben nog geen financieel adoptie-ouder gevonden. Deze kinderen helpen we met de financiële middelen uit collectes en extra giften.

Ontmoet de mensen...

Promotor vanTitian Bangun Diri

Elzerd en Grietje Zijlstra

E: tbd.in.batu@gmail.com

promotors batu